CONTACT US

联系我们


E-mail:                                                               Phone:    86-572-8682999
camfchn@gmail.com                                                       86-572-8682798
cam_fang@126.com                                                        86-572-8682800
luqhchain@163.com
luqhejchain@aliyun.com 
 

Attn:Mr.Fang/Lu
Fax:86-572-8682777
Adress:232 Chang An Road,Deqing Economical Zone , Deqing , Huzhou, Zhejiang , China 313200
postcode:313200